Close

Verbinden

Een nieuwe wereld door bomen

Sociale Impact

We planten bomen in de lokale community. Naast dat dit ecologische voordelen biedt, brengt het toevoegen van bomen en struiken ook sociale voordelen met zich mee.

 

Samen met planters gaan we aan de slag om de bomen en struiken te planten, te onderhouden en het fruit te oogsten. We zetten mensen met een acherstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers en dagbesteding in voor het onderhoud van de bomen en struiken. Hiermee stimuleren we de sociale verbondenheid in de community, in de woonwijken, in het stadpark en tussen de kantoren.

 

Planten met Fruit Your World betekent dat we samen goede dingen doen, voor zowel het milieu als voor de samenleving.

Fruit Your World Sociale Impact

Van partners voor de wereld

Een groenere wereld begint bij jezelf. Het compenseren van CO2 uitstoot biedt bedrijven de kans om zich in te zetten voor een betere wereld. Het investeren van deze compensatie door het planten van bomen resulteert in een verbinding tussen bedrijven, het milieu en de gemeenschap. Deze verbinding brengt voordelen met zich mee voor alle betrokken partijen. 


Voor bedrijven is het een stap richting een milieubewustere toekomst. Door deze bijdrage kunnen we samen voor een groenere wereld zorgen. Niet enkel heeft het planten van bomen een positief effect op het milieu en de biodiversiteit, ook stimuleert het sociale betrokkenheid en de verbinding in de gemeenschap 

Communiceer de goede daad

#FruitYourWorld

Door het planten van bomen kunnen we bij Fruit Your World de wens voor een groenere wereld omzetten in een goede daad. Voor de uitvoering hiervan zetten we planters in. Hieronder vallen vrijwilligers, sociale organisaties en stichtingen, verenigingen en social return medewerkers.

 

Samen met deze planters gaan we aan de slag met het planten, onderhouden en oogsten van bomen en struiken voor het compenseren van CO2 voor bedrijven. 

 

Naast het planten van bomen assisteren we ook bij het creëren van verbinding. We zetten in op het gebruik van sociale media om de community te bereiken en te betrekken en ondersteunen de planters onder andere door nieuwsbrieven en een oogstkalender. Op deze manier kunnen we de gemeenschap op een informatieve manier ondersteunen in de verbinding met elkaar en met de bomen. Zo bieden we bijvoorbeeld informatie over snoeien of over de mogelijkheden om een fruitpers te laten komen.

 

Met de Fruit Your World website maken we, voor zowel schenkers als planters, de voordelen van bomen zichtbaar. De website biedt de mogelijkheid om de geplantte (fruit)bomen te traceren en inzicht te geven in de milieuimpact en de resulaten van de bomen. Zo kun je gemakkelijk zien hoe de bomen bijdragen aan een groenere wereld.

Stichting FruitYourWorld

RSIN: 855701353

LEIDSEVAART 25

2161 AS LISSE