Close

MILIEU IMPACT

CO2 Compensatie en bio diversiteit

Positieve Impact

Het planten van bomen en struiken heeft een positieve invloed op het milieu en de omgeving. De biodiversiteit wordt bevorderd, temperaturen worden getemperd, waterinfiltratie wordt verbeterd en de lucht wordt schoner.

Des te meer bomen gepland kunnen worden, des te groter de impact op de wereld. Met de milieuimpact van Fruit Your World werken we mee aan een gezondere en schonere wereld.

Bevordering van biodiversiteit

Het planten van bomen en heesters, met in het bijzonder vruchtdragende soorten, draagt bij aan de biodiversiteit van de omgeving doordat ze voedsel en een leefomgeving bieden voor verschillende dieren en insecten.

Hittestress reduceren

Hittestress is een stedelijk probleem. Het planten van bomen verlaagd de temperatuur doordat er meer water verdampt en schaduw wordt geboden.

Verbeterde waterinfiltratie

Verbeterde waterinfiltratie Fruit Your World

Verharding en bebouwing zorgt voor verminderde waterinfiltratie, met wateroverlast als gevolg. Door bomen te planten kan het hemelwater op een natuurlijke manier de grond in worden afgevoerd en worden opgeslagen.

Binden van fijnstof, stikstof en CO2

Binden stikstof, fijnstof en CO2 Fruit Your World

Bomen vangen schadelijke stoffen zoals fijnstof, stikstof en CO2 op, binden ze en stoppen ze terug in de grond waar ze niet schadelijk zijn. Daarbij produceren bomen ook zuurstof. Dit zorgt voor schonere lucht en een positieve invloed op het klimaat.

Stichting FruitYourWorld

RSIN: 855701353

LEIDSEVAART 25

2161 AS LISSE